Missie & Visie

Missie

Gezondheidscentrum Munstergeleen biedt een optimale eerstelijnsgezondheidszorg, aan de inwoners van Munstergeleen en omgeving. Wij bieden u een compleet zorgaanbod, onder één dak, centraal gelegen in het dorp.

De werkwijze binnen het gezondheidscentrum kenmerkt een professionele en multidisciplinaire samenwerking,waarbij de grote diversiteit aan zorgverleners voorziet in een laagdrempelig zorgaanbod voor alle leeftijden van pasgeborene tot hoogbejaarde.

Het gezondheidscentrum is gevestigd in een modern,goed geoutilleerd gebouw, met kwalitatief hoogwaardige zorg,waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat.

De uitspraak “uw gezondheid ....onze zorg” staat voor onze werkwijze.

Visie

Het gezondheidcentrum Munstergeleen is een allround gezondheidscentrum met korte en duidelijke lijnen. Middels een professionele onderlinge samenwerking van 15 diverse zorgverleners streeft het gezondheidscentrum ernaar de patiënt, de meest optimale zorg te bieden.

Het gezondheidscentrum voorziet gezien haar werkwijze, in een verbreding van het zorgaanbod en zorgmogelijkheden voor de inwoners van Munstergeleen en omgeving.

De onderstaande 4 kernwaarden omschrijven de werkwijze van de zorgverleners binnen het gezondheidcentrum. Vanuit deze kernwaarden wordt er continue gewerkt aan verbetering van zorginvulling en zorgaanbod binnen het gezondheidscentrum.

Professioneel
De zorgverleners staan voor kwaliteit in zorg en handelen. Het praktisch handelen vindt plaats volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen. Dit wordt nagestreefd middels na- en bijscholing, actieve deelname aan beroepsverenigingen, deelname aan regionale /landelijke
samenwerkingsverbanden en hanteren van vakspecifieke kwaliteitscriteria.
Op deze wijze staan zorgverleners niet stil, maar leveren ze een actieve bijdrage aan het continue verbeteren van hun zorgverlening.

Sfeer & werkplezier
Naast een ambitie op infrastructuur en zorginhoud is er ook een ambitie op het gebied van werkplezier. Het centrum dient voor iedereen die er werkt, een plek te zijn waar je graag naar toekomt. Een goede vriendelijke onderlinge sfeer, gelijkwaardige posities ten opzichte van elkaar, vertrouwen in elkaar, leren van elkaar, snel een beroep kunnen doen op elkaar, maar ook een plek om samen te lunchen én te lachen.

Samenwerking
De samenwerking binnen het gezondheidscentrum is laagdrempelig georganiseerd. Lijnen tussen de diverse zorgverleners zijn kort en duidelijk. Er worden onderling gemaakte samenwerkingsafspraken gehanteerd om de zorginvulling professioneel te laten verlopen.
Werkzaamheden worden op elkaar afgestemd indien de hulpvraag van de patiënt dit vraagt.

Naast onze interne samenwerking werken we in onze regio ook laagdrempelig samen met onder andere huisartsenpraktijken, zorginstellingen en gemeentes.
Het gezondheidscentrum vertegenwoordigt mede middels deze samenwerking en kwalitatief hoogwaardige zorg, een sterke positie in het zorgveld.

Klantgericht & centraal
De hulpvraag van de patiënt staat centraal binnen het gezondheidscentrum.
Ons streven is dat inwoners en mensen in de omgeving weten welke zorginvulling het gezondheidscentrum vertegenwoordigt. Op deze wijze weten of leren mensen, de weg naar ons centrum kennen en zo ook het gezicht van medewerkers binnen het centrum.
Belangrijk vinden wij dat patiënten makkelijk contact kunnen opnemen, zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in onze werkwijze binnen de organisatie.

Het gezondheidscentrum neemt een centrale plek in binnen het dorp Munstergeleen.
Een modern, ruim en goed geoutilleerd gebouw biedt een laagdrempelige toegang voor alle inwoners in Munstergeleen en omgeving. Er is voldoende mogelijkheid tot gratis parkeren.

Op de eerste verdieping van het Gezondheidscentrum maakt Mondzorg Munstergeleen met een professionele en moderne tandartsenpraktijk, onderdeel uit van het totale zorgaanbod van het gezondheidcentrum.

De huisartsenpraktijk Munstergeleen & apotheek bevinden zich tegenover het gezondheidscentrum en diverse andere voorzieningen en ondernemers bevinden zich op loopafstand. Op deze wijze kan een zorgvraag tevens gecombineerd worden met een andere noodzakelijke behoefte.

Openingstijden

ma-do-vr: 8:00-18:00
di-wo: 8:00-21:00

Nieuws

Website Gezondheidscentrum Munstergeleen
Welkom op onze vernieuwde website!